top of page

La supervisió de la tesis doctoral.

Com prevenir i encarar problemes i incidents?

PhD-PANIC: Pauta per l'anàlisis d'Incidents Crítics durant el Doctorat

La Pauta PhD-PANIC ha estat dissenyada per ajudar tant a supervisors com doctorands a reflexionar sobre els esdeveniments significatius, problemes i incidents, que es troben durant la trajectòria per tal de prevenir-ne l’aparició i resoldre’ls de forma estratègica.

Està estructurada en quatre apartats:

  1. Descripció dels antecedents de l’incident

  2. Anàlisis de l’incident

  3. Definició d’estratègies d’afrontament i prevenció

  4. Implementació d’estratègies i seguiment.

L’ús de la pauta us permetrà identificar les causes, concepcions, dilemes i tensions associades a l’incident i convertir-lo en una oportunitat d’aprenentatge i de desenvolupament de la identitat com investigadors. A continuació trobaràs dues versions de la PhD-PANIC per descarregar i un exemple d'ús:

ERASMUS+.png

Redes_id

La percepció dels estudiants de doctorat

L’aplicació web REDES_id recull les percepcions dels estudiants de doctorat de les principals universitats catalanes en relació a:

  • Problemes i dificultats de la trajectòria doctoral

  • Èxits i objectius assolits

  • Estratègies d’afrontament

  • Xarxa de suport doctoral

  • Nivell de satisfacció​

La plataforma et permet aplicar filtres als resultats per tal de consultar les respostes d’una comunitat específica (i. e. universitat, disciplina i/o programa de doctorat).​

​​

Casos

La percepció dels supervisors

Video-casos

Incident 1: Co-supervisió

Les orientacions i propostes que ofereixen les dues directores de tesi són contradictòries. La doctoranda marxa de la reunió sense saber com avançar en la tesis.

Incident 4: Participació perifèrica

Un doctorand intenta participar en la reunió de l'equip de recerca i és ignorat pels investigadors més seniors.

Incident 2: Supervisor sense temps

Una doctoranda es reuneix amb el seu supervisor per revisar dubtes. El supervisor no només no ha fet la feina sinó que finalitza ràpid la reunió perquè no té temps.

Incident 5: Rebuig de l'article

Una doctoranda no sap com encaixar el feedback negatiu que ha rebut per part d'una revista. El director intenta relativitzar els comentaris dels revisors per tal d'animar-la.

Incident 3: El primer congrés

És el primer congrés d'una doctoranda i passa una mala estona al rebre crítiques per part de dos investigadors seniors sobre el seu treball.

Incident 6: "Aquesta tesi no és prou bona"

Una doctoranda es sent insegura per la qualitat de la seva recerca. La supervisora intenta animar-la sense gaire èxit.

Referències bibliogràfiques i recursos web

Castelló, M., Pardo, M., Sala-Bubaré, A., & Suñe-Soler, N. (2017). Why do students consider dropping out of doctoral degrees? Institutional and personal factors. Higher Education, 74(6). http://doi.org/10.1007/s10734-016-0106-9

McAlpine, L., & Amundsen, C. (2015). Early career researcher challenges: substantive and methods-based insights. Studies in Continuing Education, 37(1), 1–17. http://doi.org/10.1080/0158037X.2014.967344

McAlpine, L., Jazvac-Martek, M., & Hopwood, N. (2010). Doctoral student experience in Education: Activities and difficulties influencing identity development. International Journal for Researcher Development, 97–110. Retrieved from http://www.dspace.cam.ac.uk/handle/1810/224921

McAlpine, L., Paulson, J., Gonsalves, A., & Jazvac-Martek, M. (2012). “Untold” doctoral stories: can we move beyond cultural narratives of neglect? Higher Education Research & Development, 31(4), 511–523. http://doi.org/10.1080/07294360.2011.559199

Monereo, C. (Coord.) (2017). Página web CRITIC-EDU: Compartiendo Incidentes Críticos en Educaciónhttps://www.critic-edu.com/ 

Pyhältö, K., Toom, A., Stubb, J., & Lonka, K. (2012). Challenges of Becoming a Scholar: A Study of Doctoral Students’ Problems and Well-Being. ISRN Education, 2012, 1–12.

"problems that the doctoral students emphasised can be considered primarily as pedagogical in nature rather than mainly financial or political. This suggests that the solution to the problems may also be found in developing the educational practices of doctoral education. Moreover, the results indicate that forms of instruction should be developed which would both promote meaningful learning and well-being among PhD students"

Pyhältö et al. (2012, p.6)​

Accedeix a la web CRITIC-EDU

En aquest portal hi trobaràs nombrosos video-casos i narracions sobre incidents crítics en l'àmbit educatiu.

Hi ha un apartat específic per la formació dels investigadors.

bottom of page