top of page

La supervisió de la tesis doctoral.

Com prevenir i encarar problemes i incidents?

El procés de realització d’una tesi doctoral per part de l’estudiant suposa un esforç continuat que sovint està ple de dificultats, com ho demostra la alta taxa d’abandonaments existent. El paper de la supervisió tant del possible tutor/a com del director/a- és cabdal per garantir que el doctorand arribi a bon port. Malgrat això, no existeix una formació específica sobre com respondre i afrontar les dificultats que generalment es produeixen en aquest procés.

Objectius

 • Entendre els diferents factors que dificulten el procés de realització d’una tesi doctoral.

 • Comprendre quines són les principals competències que ha de desenvolupar l’investigador novell i quins tipus d’incidències es solen produir en relació a cadascuna d’aquestes competències.

 • Prendre consciencia dels diferents perfils que pot adoptar el/la supervisor/a i els seus efectes.

 • Adquirir i practicar estratègies d’afrontament davant de les dificultats i incidències que es produeixen de forma més freqüent en la supervisió de tesis doctorals.

Continguts

 • Competències que han de desenvolupar els investigadors novells i dificultats que suposa la seva adquisició en el context dels estudis de doctorat.

 • Variables clau en la supervisió de tesis doctorals.

 • Les competències i del/de la supervisor/a de tesis doctorals i perfils d’actuació més freqüents.

 • Els principals problemes i incidents en la supervisió de tesis.

 • Estratègies per afrontar dificultats i conflictes en la supervisió de tesis.

 • L’avaluació de la supervisió.

Competències

 • Planificar la supervisió en funció de les característiques de l’estudiant, el seu perfil acadèmic, les seves expectatives com a investigador i professionals i els objectius de l’equip de recerca.

 • Realitzar un contracte supervisor-supervisat que especifiqui les condicions, requeriments i compromisos de la relació.

 • Conèixer el propi perfil com a supervisor i disposar de recursos personals i tècnics per afrontar conflictes durant la relació de supervisió de la tesi.

Metodologia

​​Es combinarà l’exposició dialogada amb l’anàlisi de casos reals i les dramatitzacions protagonitzades pels assistents a partir de les seves pròpies experiències (es demanarà respondre un qüestionari anònim, previ al curs).

 • Observacions: Atès que es tracta d’una formació tipus taller, de caràcter pràctic i personalitzat, el nombre d’assistents màxim no hauria de superar els 15 participants.

 • Durada: a convenir (es recomanen dues sessions de 4h cadascuna).

bottom of page