top of page
Accés_quest

Posicionament dels investigadors enfront la COVID-19: respostes davant la incertesa 

L'aparició de la pandèmia Covid19 ha suposat un repte enorme d’abast sanitari però també social i laboral. Els investigadors i les investigadores de diferents àrees de coneixement hem hagut de fer front a aquest repte de maneres diferents en funció dels nostres projectes i àrees de treball. 

Els membres de l’equip de recerca SINTE-Lest estem duent a terme el projecte de recerca Europeu anomenat “Researcher Identity Development” que té per objectiu estudiar la identitat dels investigadors/es i els reptes que afronten en la seva activitat investigadora.  

 

Per conèixer com la COVID-19 ha impactat en la teva experiència com a investigador/a, et convidem a contestar aquest qüestionari:

A continuació, trobaràs la informació sobre els objectius d’aquest estudi i els detalls de la participació que et demanem. Dona't un temps per llegir atentament la informació abans de confirmar la teva participació. Si hi ha alguna cosa que no quedi clara o si desitges més informació, no dubtis a contactar amb nosaltres a info@researchersandcovid19.com

Quin és l’objectiu del projecte?

El propòsit del projecte és entendre quin impacte ha tingut la COVID19 en la teva activitat investigadora i en el teu benestar, com estàs gestionant els canvis que ha suposat, i fins a quin punt consideres que la situació actual pot afectar a la recerca en la teva disciplina i a la percepció social de la ciència. 

Quina és la finalitat del projecte? 

La finalitat d’aquest projecte és millorar el suport que rebem els investigadors per fer front als efectes d’aquesta pandèmia. Els resultats es recolliran en un informe que es compartirà amb universitats i entitats finançadores de la recerca amb l’objectiu d’orientar la seva resposta a curt i llarg termini per donar suport als investigadors.

 

Tenim previst difondre els resultats de la investigació mitjançant publicacions acadèmiques i conferències a nivell nacional i internacional.

Com s’està finançant el projecte?

Aquest projecte compta amb el suport del projecte Europeu Researcher Identity Development; RID-SSISS que té per objectiu promoure el desenvolupament de la identitat investigadora.

Per què he estat convidat a participar?

Tots els estudiants de doctorat així com els investigadors novells i consolidats, residents habitualment a Espanya o que actualment treballen o estudien a Espanya, esteu convidats a participar-hi.

Què suposa la participació?

Si decideixes participar en el projecte, et demanarem que contestis un conjunt de preguntes mitjançant la nostra plataforma d’enquestes en línia de manera completament anònima. Pots completar les preguntes al teu ritme, guardar les respostes i retornar a l’enquesta en un altre moment.

 

Calculem que necessites uns 20 minuts aproximadament per completar l’enquesta. Les preguntes estan relacionades amb l’objectiu del projecte. També recollim dades sociodemogràfiques per comparar l’impacte en diferents grups i condicions de l’activitat investigadora. 

Al final de l’enquesta hi ha una opció per registrar l’interès per participar en futures iteracions de l’enquesta; si l’acceptes, et demanarem la teva adreça de correu electrònic per tal que et puguem contactar més endavant. Si esculls aquesta opció, també t’informarem dels resultats i les actualitzacions del projecte de manera personalitzada.

He de participar?

La participació és completament voluntària. Un cop revisada aquesta pàgina informativa, pots posar-te en contacte amb nosaltres (info@researchersandcovid19.com) si tens cap pregunta o dubte que vulguis resoldre abans de prendre la decisió.

 

Si decideixes participar en aquest estudi, et demanarem que indiquis que has llegit i entès la informació proporcionada i que dones el teu consentiment per a que les teves respostes anònimes siguin utilitzades exclusivament per a les finalitats vinculades als objectius de la recerca.

Quins són els possibles riscos de participar-hi?

La teva participació no comporta cap risc específic.

Quins són els possibles avantatges de participar-hi?

Col·laboraràs en un treball dissenyat per conèixer l’impacte de la COVID19 en l’activitat investigadora del nostre país amb la finalitat de millorar el suport que rebem els investigadors per fer front als efectes d’aquesta pandèmia. D’altra banda, respondre les qüestions que plantegem et pot ajudar a reflexionar sobre l'experiència viscuda i sobre els plans de futur com a investigador.

Què passa si canvio d’opinió sobre la participació?

Pots abandonar l'enquesta tancant la pàgina del navegador. Tanmateix, has de tenir en compte que un cop completada l’enquesta, ja no serà possible retirar les teves dades de l’estudi atès el seu absolut anonimat.

Gestió de dades i confidencialitat

És important no incloure cap informació personal que sigui identificable a les teves respostes. Tot i que l’enquesta és anònima, et correspon considerar com respondre les respostes qualitatives sense incloure detalls que revelin la teva identitat.


El nostre objectiu és mantenir la recollida de dades anònima per assegurar-nos que ningú, inclosos els investigadors, pugui esbrinar la teva identitat ni connectar-la a les teves respostes, directament ni indirecta.

Tots els participants tindran assignat un codi que evitarà la identificació del participant amb les respostes, garantint totalment la confidencialitat. Les dades que s’obtinguin de la teva participació no s’utilitzaran per cap altra finalitat distinta de l’explicitada en aquesta recerca, essent tractades de manera confidencial sota la responsabilitat directa de la investigadora principal, la Dra. Montserrat Castelló. Les teves dades es conservaran de manera segura a la plataforma d’enquesta en línia que està instal·lada a un hosting privat i protegit al que només té accés l'equip de recerca, i després, un cop acabat el projecte, al lloc privat de la institució FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon LLull) protegit amb contrasenya al que únicament hi tindrà accés l’IP del projecte.

Declaració de protecció de dades

Les teves dades seran processades d’acord amb el Reglament general de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre. Si vols més informació sobre com es processen les teves dades, visita l'enllaç següent:
https://www.url.edu/ca/recerca-i-innovacio/la-recerca-la-url/comite-detica-de-la-recerca-de-la-url

 
Et pots adreçar en qualsevol moment a la IP del projecte mitjançant el següent e-mail (info@researchersandcovid19.com) o la institució a la que pertany (FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon LLull), per exercir els drets que reconeix el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. A la pàgina web de la institució a la que pertany l’IP trobaràs més informació sobre la seva política de protecció de dades i la forma d’exercir els drets. 

Estem donant suport a la ciència oberta; consegüentment, els principals resultats d’aquest projecte es publicaran en en aquesta mateixa web (pàgina recursos) per facilitar la seva disseminació i accés, sense perjudici de la seva publicació en d’altres canals i publicacions en obert.


Gràcies per llegir aquesta informació i per considerar participar en aquesta investigació.

bottom of page