top of page

Escriure textos acadèmics: organització i estructura, posicionament de l’autor i relacions amb altre

Autors: Montserrat Castelló; Gerardo Bañales; Anna Iñesta & Norma Vega. Graduate School of Psychology. Blanquerna. Ramon Llull University (Barcelona).

El contingut d’aquest document fa referència a aquells aspectes i recursos que convé conèixer i saber utilitzar a l’hora d’escriure un text acadèmic complex com el projecte de recerca. Conté tres apartats clarament diferenciats; el primer fa referència a l’organització de la informació, és a dir, a aquelles qüestions que tenen a veure amb l’estructura del text, els apartats que ha de tenir el treball, la informació a incloure a cada apartat i com s’ha d’escriure cadascun d’aquests apartats. El segon analitza quan i com l’autor s’ha de fer visible, quins recursos serveixen per deixar clara la pròpia posició i alhora eviten que el text esdevingui poc acadèmic, carregós o impersonal. Finalment, al tercer apartat es plantegen alguns recursos per implicar els lectors i per fer un ús correcte de les citacions que vagi més enllà dels aspectes formals.

Categories

bottom of page