INVESTIGACIÓ

INVESTIGACIÓ. Analitzar quines són les concepcions dels investigadors novells i en formació, respecte a què significa investigar i comunicar a l’àmbit de les ciències socials.

RESOLUCIÓ D’INCIDENTS

RESOLUCIÓ D’INCIDENTS. Identificar i analitzar quins són els incidents crítics als que s’enfronten els investigadors novells en les etapes de disseny, execució, i comunicació de la seva investigació.

MATERIALS I RECURSOS

MATERIALS I RECURSOS. Dissenyar, publicar i divulgar materials i recursos de suport per als joves investigadors.

FORMACIÓ

FORMACIÓ. Dissenyar i avaluar sistemes de formació per ajudar als investigadors novells a enfrontar els reptes prototípics de l’àmbit: interacció amb directors, equips i comunitats de referència, regulació de concepcions, estratègies i emocions, i l’escriptura i la producció científica.

A RESEARCHER LIKE ME

A RESEARCHER LIKE ME. Desenvolupar, validar i posar en marxa un espai digital amb un bloc instruccional, una plataforma interactiva i una xarxa social especialitzada en la recerca.

Projecte FINS

 

El projecte té per finalitat generar coneixement i recursos eficients per a la formació de la identitat dels investigadors novells a Ciències Socials (CCSS). Es tracta d'un projecte en el qual s'integren la recerca i la innovació, que preveu un recorregut complet i coherent des de la idea fins al mercat, d'acord al que es recomana en els esborranys del programa Horitzó 2020.

 

S'espera que els resultats contribueixin, en primer lloc, a la generació de coneixement que possibiliti la creació d'una massa crítica de caràcter interdisciplinari i intersectorial per avançar en la definició i desenvolupament d'un nou perfil investigador en CCSS; i en segon lloc, al desenvolupament de noves tecnologies i a una proposta formativa avalada per dades empíriques que abordi els següents aspectes: a) la interacció amb els directors, equips i comunitats de referència, b) la regulació de les concepcions, estratègies i emocions dels investigadors novells i c) l'escriptura i producció científiques.

A RESEARCHER LIKE ME

 

Estem buscant estudiants de doctorat i investigadors post-doctorals de les següents disciplines: PSICOLOGIA, EDUCACIÓ, DRET I ECONOMIA. Si compleixes el perfil, pots participar. Realitza el qüestionari inicial sobre la teva experiència investigadora.

 

Tots aquells que contestin al qüestionari inicial obtindran els següents beneficis:

 

  • Ajudar a millorar la formació inicial i contínua dels investigadors del seu àmbit. El nostre estudi pretén analitzar els incidents i problemes típics que enfronta un jove investigador, durant el desenvolupament de la seva tesi i anys posteriors, i generar estratègies d'afrontament útils que permetin superar-los. Aquest coneixement es divulgarà de forma gratuïta mitjançant la nostra comunitat virtual i xarxa social, i s'implementarà en programes formatius universitaris.

 

  • Tenir accés a la nostra comunitat virtual i a tots els seus recursos. Durant el projecte desenvoluparem diversos materials de gran utilitat per als investigadors novells. En finalitzar el qüestionari, et demanarem l'e-mail i et crearem un accés gratuït a la nostra comunitat perquè puguis beneficiar-te de tots aquests recursos.

 

  • Obtenir un compte Premium a la Xarxa Social “A Researcher like me”. A Researcher like me és la xarxa social especialitzada en recerca que estem desenvolupant. En aquesta xarxa podràs contactar amb altres doctorands, post-doctorats i supervisors per intercanviar experiències i oportunitats de col·laboració. També serà una plataforma excel·lent per donar visibilitat als teus projectes i desenvolupar noves sinergies en equips internacionals. Amb la teva participació al projecte obtindràs un compte Premium amb tots els seus avantatges. Podràs beneficiar-te de la tutorització i suport d'investigadors amb més experiència i solucionar tots aquells incidents que es relacionin amb la teva pràctica professional.

¿Encara no ets membre de la nostra comunitat?

 

Omple el formulari amb les teves dades i et mantindrem informat del progrés i productes del projecte.

Follow us:

  • Researcher Identity
  • Researcher Identity
  • Researcher Identity

Funding:

Partners and collaborators:

Researcher Identity Development (2020). Review our Privacy Policy 

Information about cookies.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License